CONFIDENȚIALITATE PRIVITOARE LA 

PROCESAREA DATELOR PERSONALE:

“CONCURSUL INTERNAȚIONAL TRANSYLVANIA FAIRCHANCE”, EDIȚIA I, 2021,” este operator de date cu caracter personal și se conformează cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în virtutea principiului interesului legitim. 

Prezenta Politică de confidențialitate descrie informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care le furnizați dumneavoastră, precum și modul în care aceste informații pot fi utilizate de noi.

Informațiile pe care le colectăm:

Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, colectăm date cucaracter personal de la dumneavoastră. Pentru înscrierea la “CONCURSUL INTERNAȚIONAL TRANSYLVANIA FAIRCHANCE” colectăm și păstrăm informațiile oferite de dumneavoastră în formularul de înscriere, cum ar fi: 

  • Nume și prenume 
  • Data nașterii
  • Adresă email
  • Date de contact
  • Fotografie portret

Datele colectate din formularul de înscriere se păstrează pentru menținerea unei evidențe interne a listei de participanți. Dacă accesați site-ul nostru, este posibil să fie colectate date despre adrese IP, browser utilizat, cookie-uri, etc. Aceste informații sunt necesare pentru o funcționare și vizualizare corespunzătoare a site-ului.

Utilizarea informațiilor colectate 

Utilizăm informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră sau pe care ni le furnizați dumneavoastră, inclusiv informații cu caracter personal, în următoarele scopuri: 

– Menținerea unei liste cu participanții la concurs 

– Pentru a vă transmite informații necesare pentru o bună desfășurare a CONCURSULUI, precum și pentru a vă informa în legătură cu alte evenimente organizate de “CONCURSUL INTERNAȚIONAL TRANSYLVANIA FAIRCHANCE” care s-ar putea să vă intereseze direct. 

De asemenea, materialele media pe care ni-le trimiteți pot fi utilizate în scop non-comercial pentru promovarea “CONCURSUL INTERNAȚIONAL TRANSYLVANIA FAIRCHANCE” sau a altor evenimente organizate în cadrul evenimentului. 

Divulgarea informațiilor dumneavoastră 

Putem divulga informații cu caracter personal pe care le obținem de la dumneavoastră oricăror obligații juridice și/sau reglementări legale. 

Drepturile de care beneficiați:

În calitate de cetățeni europeni, aveți următoarele drepturi în legătură cu procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: 

– Posibilitatea să obțineți de la noi, la cerere și în mod gratuit, confirmarea că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate de către noi, precum și detalii în legătură cu această procesare. 

– Dreptul de a rectifica, actualiza, bloca sau de a transforma în date anonime datele a căror prelucrare nu este conformă legii, în special datele incomplete sau inexacte. 

– Dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteți depune o cerere, semnată și datată la următoarea adresă de email: tfcc@gmail.com

Durata stocării datelor: 

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp necesară pentru scopurile indicate în secțiunea Utilizarea informațiilor, dar nu mai mult de 3 ani. După ce datele nu vor mai fi necesare pentru aceste scopuri urmează a fi distruse.  

În măsura în care vom aduce modificări semnificative acestei politici de confidențialitate, vă vom solicita să reînnoiți acordul cu prevederile politicii de confidențialitate.